Gdzie nie wolno palić papierosów

Udostępnij:

Mandat za palenie papierosów

Od kilku lat w Polsce zmieniają się przepisy dotyczące palenia wyrobów tytoniowych. Dokładane są kolejne zakazy, które mocno uderzają w nałogowych palaczy i ograniczają katalog miejsc, w których można legalnie zapalić. Łamanie przepisów może skutkować otrzymaniem mandatu karnego w wysokości nawet 500 zł. Dotyczy to zarówno osób palących klasyczne papierosy jak i od niedawna użytkowników coraz to popularniejszych e-papierosów. Warto jednak wiedzieć jak nie naraić się na taki wydatek. 

Zakaz palenia w miejscach publicznych – prawda czy mit?

Często spotykamy się z przeświadczeniem, że mandat można dostać za palenie w miejscu publicznym. Nie jest to prawdą, gdyż ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wyszczególnia katalog miejsc, w których palenie jest zabronione i nie ma tam wzmianki o miejscach publicznych takich jak np. chodnik. 

Gdzie nie wolno palić papierosów

Ustawa  o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych wskazuje następujące miejsca objęte zakazem:

“Art. 5. 1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia
nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych, z
zastrzeżeniem art. 5a:
1) na terenie zakładów leczniczych podmiotów leczniczych i w pomieszczeniach
innych obiektów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;
2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa
w przepisach o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy
społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;
3) na terenie uczelni;
4) w pomieszczeniach zakładów pracy innych niż wymienione w pkt 1 i 2;
5) w pomieszczeniach obiektów kultury i wypoczynku do użytku publicznego;
6) w lokalach gastronomiczno-rozrywkowych;
7) w środkach pasażerskiego transportu publicznego oraz w obiektach służących
obsłudze podróżnych;
8) na przystankach komunikacji publicznej;
9) w pomieszczeniach obiektów sportowych;
10) w ogólnodostępnych miejscach przeznaczonych do zabaw dzieci;
11) w innych pomieszczeniach dostępnych do użytku publicznego.”

Ponadto “Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy inne niż
wymienione w ust. 1 miejsca przeznaczone do użytku publicznego jako strefy wolne
od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych
za pomocą nowatorskiego wyrobu tytoniowego.” – z tego zapisu wynika, iż władze danej miejscowości mogą samodzielnie wyznaczyć miejsca, które będą objęte zakazem.

Skąd wiedzieć gdzie nie wolno palić?

Strefy wolne od dymu tytoniowego co do zasady są oznaczone tabliczką informującą o zakazie palenia w danym miejscu. 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *